Srdce dokorán (interaktívne workshopy) 2020

Srdce dokorán (interaktívne workshopy) 2020
Pozývame Vás na sa zapojenie do projektu bezplatných keramických workshopov pod názvom „Srdce dokorán (interaktívne workshopy)“, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie rómskych detí a mládeže. Tento rok trochu inak, formou on-line. 
Srdce dokorán (interaktívne workshopy) 2020
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a jeho poslaním je sprístupnenie a rozvíjanie neformálnych, kultúrno-vzdelávacích aktivít seniorov.
ministerstvo-kultury