Skip to content

Galéria

GALÉRIA keramika - maľba - spekané sklo - vitráž - fotografia

galeria 3
galeria 1 1
galeria 2

ANNOGALLERY je autorská galéria, po prerušení prevádzky funguje opäť v nových priestoroch. 2.2.2016 sme ju slávnostne otvorili výstavou Fera Guldana a Petra Smika. 

Annogallery je moderná galéria, ktorá prináša do obce nový rozmer a život. Neveľká svojimi výstavnými priestormi, s pôdorysom 90 m2, o to viac slobodnejšia v poskytovaní priestoru pozvaným kurátorom a umelcom. Nekonvenčná výstavná koncepcia si kladie jedinú podmienku, a tou je výber kvalitného domáceho a medzinárodného umenia.

Annogallery je otvorenou galériou z hľadiska možnej prezentácie jednotlivých autorov i z hľadiska prípadnej spolupráce s inými subjektami formou výmenných výstav. Výstavy prebiehajú v dvojmesačnej periodicite. V rámci výstavy ponúka Annogallery autorom propagáciu ich diel prostredníctvom pozvánok, propagačných materiálov, katalógov, vydavateľskú a mediálnu činnosť.
 
„Súčasné umenie je o súčasnosti, a teda je živé. Naše galerijné priestory začínajú od otvorenia žiť vlastným životom. Návštevníkov galérie by sme chceli osloviť našou tvorbou, aby prostredníctvom nej mohli vniknúť do sveta umenia. Chceli by sme, aby galéria bola súčasťou mozaiky našej obce, vyhľadávaným miestom, kde sa ľudia budú cítiť dobre, kde si nájdu chvíľu na zamyslenie…“

ADRESA GALÉRIE:
Ondrej 59, 059 12 Hôrka
Prevádzka galérie nie je viazaná na otváracie hodiny.
Našich zákazníkov prosíme, aby nás pred návštevou galérie kontaktovali.