Pozvánka Tvarovanie online 2021

tvarovanie online 2021 pozvanka
Pozývame deti, mládež a dospelých na zapojenie sa do online keramických workshopov. Aktivita je otvorená všetkým vekovým kategóriám, prednostne deťom, žiakom a študentom škôl a školských zariadení, ich rodičom, starým rodičom, pedagógom a vychovávateľom. Účasť na aktivite je kapacitne obmedzená, celkovo sa uskutoční 5 vzdelávacích workshopov. Prihlasovať sa môžu kolektívy a skupiny jednotlivcov telefonicky: 0948 275 880, alebo e-mailom: info@anno.gallery.
 
Pre účastníkov je aktivita bezplatná. K dispozícii je materiál a pomôcky na prácu, glazovanie keramiky, keramický výpal a všetky nevyhnutné prevozy materiálu a výrobkov. Garantom a odborným lektorom workshopov je výtvarník, keramikár Peter Smik.
 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
tvarovanie online 2021 pozvanka