KERAMICKÝ WORKSHOP 2+2

Základy zhotovenia keramického výrobku modelovaním z voľnej ruky a glazovaním vrátane 2 keramických výpalov.

KERAMICKÝ KURZ 5+5

Základné techniky keramickej výroby, techniky glazovania keramických výrobkov a keramický výpal. Kurz sa skladá z 2 modulov po 5 hodín.

HRNČIARSKY KRUH 5+5

Tvorivé majstrovstvo tradičného zhotovovania keramiky na hrnčiarskom kruhu. Vhodný pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

SKLENENÁ MOZAIKA

Návrh a tvorba rôznych výtvarných motívov sklenenej mozaiky, rezanie, štiepanie, skladanie a lepenie farebného mozaikového skla do výsledného obrazu.

VITRÁŽ TIFFANY

Jednodňový kurz zameraný na tvorbu vitráží, drobných doplnkov a šperkov technikou Tiffany. Základy sklárskeho remesla, rezanie, brúsenie a spájanie skla do sklenených vitráží.

PROGRAMOVANIE VYPAĽOVACEJ PECE

Naprogramovanie a spustenie vypaľovacej pece so zaškolením obsluhujúceho personálu na obsluhu vypaľovacej pece (max. 2 osoby).