Prvé online tvorivé stretnutie so seniormi

Prvé online tvorivé stretnutie so seniormi

Už jedenásť rokov sa stretávame so seniormi v rôznych zariadeniach, aby sme spoločne strávili príjemné chvíle pri výrobe keramiky. Aj keď je tento rok iný a koronavírus nám neumožnil priame kontakty, so seniormi v Sobranciach sme sa v utorok 10.11.2020 stretli na diaľku.

Tvorenie na diaľku sme s pomocou moderných technológií spoločne zvládli a podarilo sa nám takto udržať kontinuitu nášho projektu „Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 11“. Materiál a pomôcky sme poskytli, stačila už len chuť, troška angažovanosti a klienti Denného stacionára ZOS Anna – Mária n.o. v Sobranciach si užívali online pracovné prostredie. Výsledkom bola radosť z vlastných výrobkov, ale aj oddych a relax.

Tvorivé stretnutia so seniormi odborne lektoruje keramikár Peter Smik. S každou skupinou sa umelec stretne online dvakrát. Najskôr seniori modelujú z mäkkej hliny rôzne výrobky, ktoré potom po výpale maľujú farebnými glazúrami.

Každý rok sa projektu zúčastňuje celkovo 5 zariadení pre seniorov z rôznych miest Prešovského a Košického kraja. Projekt realizuje združenie ANNOGALLERY s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a jeho poslaním je sprístupnenie a rozvíjanie neformálnych, kultúrno-vzdelávacích aktivít seniorov. Pre seniorov sú tieto aktivity bezplatné.

Tlačová správa, 10.11.2020, Sobrance
Kontakt: tel.: 0948 275 880
info@anno.gallery, http://anno.gallery