Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 11

Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 11

Ročník 2020

Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 11
Ako každoročne, aj v tomto roku realizujeme pre seniorov bezplatný cyklus keramických tvorivých dielní pod názvom „Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 11“. Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie, bude realizácia prebiehať formou online. Ak máte chuť zapojiť sa a vyskúšať si túto aktivitu, kontaktujte nás prosím na mail, alebo telefonicky čím skôr, pretože ponuka je časovo limitovaná. Zapojiť sa môžu zariadenia pre seniorov, kluby, domovy dôchodcov, denné centrá v Prešovskom, alebo Košickom kraji v mesiacoch september – december 2020.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a jeho poslaním je sprístupnenie a rozvíjanie neformálnych, kultúrno-vzdelávacích aktivít seniorov.
ministerstvo-kultury