Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 12

pozvanka tvorive dielne pre seniorov 12

Ročník 2021

pozvanka tvorive dielne pre seniorov 12
Aj v tomto roku realizujeme pre seniorov bezplatný cyklus keramických tvorivých dielní pod názvom „Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 12“. Ak máte chuť zapojiť sa a vyskúšať si túto aktivitu, kontaktujte nás prosím na mail, alebo telefonicky, ponuka je časovo limitovaná. Zapojiť sa môžu zariadenia pre seniorov, kluby, domovy dôchodcov, denné centrá v Prešovskom a Košickom kraji v mesiacoch september – december 2021.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a jeho poslaním je sprístupnenie a rozvíjanie neformálnych, kultúrno-vzdelávacích aktivít seniorov.
ministerstvo-kultury