Pozvánka The Way with Clay

The Way with Clay 2022
Tvorivé, vzdelávacie workshopy pre deti, mládež a dospelých, zamerané na tvorenie z hliny
The Way with Clay 2022

Workshop je krátkym exkurzom do keramickej tvorby, v ktorom účastník prechádza jedinečnou skúsenosťou z tvorby vlastného dielka, sprevádzanou fantáziou a zážitkami. Začína teoretickým úvodom a pokračuje praktickou časťou za účasti a odborného vedenia lektora.  Garantom a odborným lektorom workshopov je výtvarník, keramikár Peter Smik.

Účasť na aktivite je bezplatná. K dispozícii je materiál a pomôcky na prácu, glazovanie keramiky, keramický výpal a všetky nevyhnutné prevozy materiálu a výrobkov.

Vzdelávacia aktivita je určená všetkým vekovým kategóriám, prednostne deťom, žiakom a študentom škôl a školských zariadení, ich rodičom, starým rodičom, pedagógom a vychovávateľom. 

Termín realizácie workshopov: 03/2022 – 06/2022
Miesto konania workshopov: Spišská Nová Ves, Hôrka, Nová Lesná 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
https://www.fpu.sk