Skip to content

Obchodné údaje

Obchodné údaje

Názov: ANNOGALLERY
Sídlo: Ondrej 59, 059 12 Hôrka, Slovenská republika
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42084989
DIČ: 2022698920
Zastúpená: Ing. Katarínou Smikovou, riaditeľkou
Zapísaná: Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR,
číslo spisu: VVS/1-900/90-32311

Držiteľ účtu: ANNOGALLERY
Názov banky: Fio banka, a.s.
BIC/SWIFT číslo: FIOZSKBAXXX
Účet/IBAN číslo: SK75 8330 0000 0025 0174 0196