Skip to content

O NÁS

Od svojho vzniku v roku 2008 sa venujeme realizovaniu tvorivých a umeleckých aktivít so zameraním na voľnú keramickú tvorbu, točenie na kruhu, prácu so sklom, vitráž a sklenenú mozaiku. Okrem kurzov, workshopov a rôznych tvorivých dielní pre širokú verejnosť, deti, seniorov, ako aj špecifické cieľové publikum, je činnosť združenia orientovaná na prezentáciu umenia a umeleckej tvorby domácich a zahraničných umelcov, organizovanie plenérov, rezidenčných pobytov pre umelcov a výstavy súčasného umenia. Našou silnou stránkou sú odborné skúsenosti, inovatívny prístup a partnerská spolupráca v medzinárodných projektoch.