Skip to content

Denný tvorivý tábor – Keramický svet 2015

Keramický svet 2015 denný tvorivý tábor

Počas prázdninového leta deti zažili tvorivú dielňu s hlinou a sklom v profesionálnom keramickom ateliéri v Hôrke. Vyrábali sa misky, hrnčeky, rôzne úžitkové a ozdobné predmety. Deti si vyskúšali prácu na hrnčiarskom kruhu, potom keramiku glazovali a nakoniec všetko putovalo do pece na výpal.Skúsenejšie deti, ktoré sa denného tábora zúčastnili už viackrát, sa popasovali aj s náročnejšími výtvormi. Experimentovalo sa aj so sklom, deti zhotovovali vitrážové šperky, vitrážové obrázky a sklenenú mozaiku. Pri práci panovala radosť a dobrá nálada. Nechýbala starostlivosť odborného personálu, pobyt na čerstvom vzduchu, dobrá strava a oddych.

Júl 2015
1.Turnus 13. – 17.
2.Turnus 20. – 24.
3.Turnus 27. – 31.

August 2015
4.Turnus 03. – 07.
5.Turnus 10. – 14.