ACTIVITIES

Ceramic and painting art symposium ‘Nature – Muse of Inspiration’
Slovakia, Horka village + National park Slovak Paradise
14.06. – 21.06.2018

Umelecké sympózium PRÍRODA – MÚZA INŠPIRÁCIE zamerané na maľbu a keramickú tvorbu realizuje ANNOGALLERY v spolupráci s Asociáciou Machaon International od 14. do 21. júna 2018 v obci Hôrka v Slovenskej republike. Sympózium sa koná v rámci projektu Teritórium inšpirácie / Areas of inspiration, ktorého cieľom je vytvoriť sieť umeleckých rezidencií a oživiť kultúrne prostredie vo vidieckych oblastiach. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Kreatívna Európa.

 

Artistic Symposium NATURE – MUSE OF INSPIRATION for Painting and Ceramics is realized by ANNOGALLERY in cooperation with the Machaon International Association from 14th to 21st June 2018 in the village of Hôrka in the Slovak Republic. The symposium is held under the Areas of Inspiration project, which aims to create a network of artistic residences and to revitalize the cultural environment in rural areas. The project is implemented with the financial support of the European Union under the Creative Europe Program.

Pozvánka na sympózium / Invitation to symposium
Konečný termín na prihlásenie je 20. marec 2018 / The deadline for registration is March 20, 2018

PROPOZÍCIE / PROPOSITIONS

Prihlásenie / Registration

Prihlásenie prostredníctvom zaslania nasledovných dokumentov na e-mail info@annogallery.eu do 20. marca 2018 / Register by sending the following documents to the email info@annogallery.eu by 20 March 2018:

 

  • prihláška (formulár) / application form
  • CV (životopis s prehľadom výstav) / CV (Curriculum Vitae with exhibitions overview)
  • 1 profilová fotografia / 1 profile photo
  • 5 portfóliových fotografií v tlač. kvalite / 5 portfolio photos in print quality